dielo.eu-predajna-galeria krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža

Sochy reštaurovanie a konzervovanie

reštaurovanie a konzervovanie, drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov, reštaurovanie plastickej štukovej výzdoby, reštaurovanie starožitností, pozlacovanie, polychromovanie, spevňovanie, petrifikácia, čistenie, dezinfekcia, dezinsekcia, umelecka-dielňa-restaurovanie-reštaurovanie-sôch pozlacovanie-24kt-zlatom-striebrom-imitaciami-platkovych-kovov polychromovanie polychromovanie restaurovanie-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna Reštaurovanie pozlacovanie

predajná galéria DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných slovenských autorov bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu dekorativna-stena-kreatvna-omietka dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Ukrižovanie

reštaurovanie a pozlacovanie drevenej sochy

dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy Home Umelecko-remeselné práce Reštaurovanie Kontakt

Reštaurovanie

Galéria

Služby

reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, umelecko remeselné práce...
© 2019 umelecká dielňa.sk www.facebook.com/restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú ako pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktorými ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela, na základe ktorého si reštaurátor vytvorí plán nasledujúcej činnosti. Reštaurátor musí predovšetkým s pokorou slúžiť danému dielu. Musí vedieť potlačiť svoju osobnosť, svoju vlastnú tvorivú invenciu. Na reštaurátora sa kladú veľmi rozmanité požiadavky a reštaurovanie tak vyžaduje rôzne kvalifikácie, nielen umelecké, ale aj technické. Musí mať výtvarné schopnosti, aby dokázal dielo obnoviť a prípadne doplniť, dobré znalosti dejín umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias
dielo.eu-predajna-galeria

Sochy reštaurovanie a konzervovanie

reštaurovanie a konzervovanie, drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov reštaurovanie plastickej štukovej výzdoby, reštaurovanie starožitností, pozlacovanie, polychromovanie, spevňovanie, petrifikácia, čistenie, dezinfekcia, dezinsekcia,

predajná galéria DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných slovenských autorov

Reštaurovanie

Galéria

reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, umelecko remeselné práce...
krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu dekorativna-stena-kreatvna-omietka dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Ukrižovanie

reštaurovanie a pozlacovanie drevenej sochy

dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy

Služby

pozlacovanie-24kt-zlatom-striebrom-imitaciami-platkovych-kovov polychromovanie polychromovanie restaurovanie-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna Reštaurovanie pozlacovanie Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú ako pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktorými ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela, na  základe  ktorého  si  reštaurátor  vytvorí  plán  nasledu-júcej  činnosti.  Reštaurátor  musí predo-všetkým  s  pokorou  slúžiť danému dielu. Musí vedieť potlačiť svoju osob-nosť, svoju vlastnú tvorivú invenciu. Na reštaurátora sa kladú veľmi rozmanité požiadavky a reštaurovanie tak vyžaduje rôzne kvalifikácie, nielen umelecké, ale aj technické. Musí mať výtvarné schopnosti, aby dokázal dielo obnoviť a prípadne doplniť, dobré znalosti dejín umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...
umelecka-dielňa-restaurovanie-reštaurovanie-sôch
www.facebook.com/restaurovanie.org reštaurovanie obrazov umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb
© 2019 umeleckádielňa.sk
dielo.eu-predajna-galeria krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža krucifix-reštaurovanie-cínovej-sochy-a-dreveného-kríža

Sochy reštaurovanie a konzervovanie

reštaurovanie a konzervovanie, drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov, reštaurovanie plastickej štukovej výzdoby, reštaurovanie starožitností, pozlacovanie, polychromovanie, spevňovanie, petrifikácia, čistenie, dezinfekcia, dezinsekcia, umelecka-dielňa-restaurovanie-reštaurovanie-sôch pozlacovanie-24kt-zlatom-striebrom-imitaciami-platkovych-kovov polychromovanie polychromovanie restaurovanie-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna Reštaurovanie pozlacovanie

predajná galéria DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných slovenských autorov bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy bozie-srdce-jezisove-restaurovanie-sadrovej-sochy maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu maria-sedembolestna-restaurovanie-dreveneho-susosia-reliefu dekorativna-stena-kreatvna-omietka dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Ukrižovanie

reštaurovanie a pozlacovanie drevenej sochy

dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy dobry-pastier-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy sv-bernadeta-restaurovanie-sadrovej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy z-mrtvych-vstaly-kristus-restaurovanie-drevenej-sochy

Reštaurovanie

Galéria

Služby

reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, umelecko remeselné práce...
Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú ako pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktorými ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela, na základe ktorého si reštaurátor vytvorí plán nasledujúcej činnosti. Reštaurátor musí predovšetkým s pokorou slúžiť danému dielu. Musí vedieť potlačiť svoju osobnosť, svoju vlastnú tvorivú invenciu. Na reštaurátora sa kladú veľmi rozmanité požiadavky a reštaurovanie tak vyžaduje rôzne kvalifikácie, nielen umelecké, ale aj technické. Musí mať výtvarné schopnosti, aby dokázal dielo obnoviť a prípadne doplniť, dobré znalosti dejín umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias
© 2019 umeleckádielňa.sk www.facebook.com/restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
reštaurovanie obrazov umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde